ورکشاپ «آشنایی با برنامه‌نویسی اندروید و کسب‌وکارهای مرتبط»
ورکشاپ «آشنایی با برنامه‌نویسی اندروید و کسب‌وکارهای مرتبط»
ورکشاپ «آشنایی با برنامه‌نویسی اندروید و کسب‌وکارهای مرتبط»
 ١٢:١٦ - 1397/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
جشنواره اتکا
جشنواره استعدادیابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی اتکا دانشگاه مازندران
جشنواره استعدادیابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی اتکا دانشگاه مازندران
مرکز رشد دانشگاه مازندران در نظر دارد اولین دوره جشنواره استعداد یابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی را برگزار نماید.
 ٠٨:٤٠ - 1397/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری جشنواره استعداد یابی تفکر نوآوری و کارآفرینی(اتکا)
جشنواره استعداد یابی تفکر نوآوری و کارآفرینی(اتکا) دانشگاه مازندران
مرکز رشد کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران جشنواره استعداد یابی تفکر کارآفرینی و کارآفرینی(اتکا) را برگزار می نماید
 ٢٢:٤١ - 1397/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
دریافت فایل پیشنهاد طرح جشنواره اتکا دانشگاه مازندران
فایل پیشنهاد طرح جشنواره استعداد یابی تفکر نوآوری و کارآفرینی(اتکا)
دریافت فایل پیشنهاد طرح جشنواره اتکا دانشگاه مازندران
 ٢٢:١٢ - 1397/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل کارورزی وزارت کار و تعاون
دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
دستورالعمل کارورزی وزارت کار و تعاون
 ٠٩:٣٥ - 1396/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>