ورکشاپ «آشنایی با برنامه‌نویسی اندروید و کسب‌وکارهای مرتبط»
ورکشاپ «آشنایی با برنامه‌نویسی اندروید و کسب‌وکارهای مرتبط»
ورکشاپ «آشنایی با برنامه‌نویسی اندروید و کسب‌وکارهای مرتبط»
 ١٢:١٦ - 1397/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
جشنواره اتکا
جشنواره استعدادیابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی اتکا دانشگاه مازندران
جشنواره استعدادیابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی اتکا دانشگاه مازندران
مرکز رشد دانشگاه مازندران در نظر دارد اولین دوره جشنواره استعداد یابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی را برگزار نماید.
 ٠٨:٤٠ - 1397/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای معماری
برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای معماری
برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای معماری
 ١١:٤٠ - 1396/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
شرکتهای مستقر در مرکز رشد واحد های فن آور دانشگاه مازندران سال96-95
شرکتهای مستقر در مرکز رشد واحد های فن آور دانشگاه مازندران سال96-95
 ١٠:٤٠ - 1396/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاع رسانی در خصوص سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف(مهم)
اطلاع رسانی در خصوص سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف(مهم)
 ٠٩:٥٤ - 1396/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>