تازه ها

مشاهده همه ...

رویداد ها

واحد های فناور و محصولات

کارگاه و وبینار آموزشی

تعاملات و تفاهم نامه هااب

دستاورد ها

مشاهده همه ...

مرکز در یک نگاه

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه مازندران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات فناوری بر اساس سیاست های برنامه های چهارم و پنجم توسعه دولت و با هدف حمایت از طرح ها، ایده ها، محصولات نو آورانه، کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل، بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی فناورانه، ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان، بویژه در زمینه های فناوری اطلاعات، محیط زیست، علوم پایه و فنی و مهندسی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان، در مهر ماه سال 1391، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و افتتاح گردید.

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه مازندران دارای 40 واحد فناور می باشد که در زمینه های نرم‌افزار، اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نانوفناوری، فوتونیک، لیزر، محصولات شیمیایی و ضدعفونی، فناوری های دریایی، فناوری های نرم و هویت ساز و فرهنگی، صنایع غذایی، نانوفناوری، سازه و عمران فعالیت می کنند.

زندگی دانشجویی